Ungdommen træner tirsdage fra 17-18.

Seniorer træner tirsdag mellem 17 og 20, med mulighed for én eller to sammenhængende timer i denne periode.


Træningen løber i perioden fra første tirsdag i august til tredje tirsdag i maj, hvor vi afholder klubmesterskab. Der er dog ingen træning i efterårsferien, uge 42.